Υπηρεσίες στο Internet

 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και η ηλεκτρική ενέργεια: Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας και θεμέλιο λίθο σε όλες τις ασχολίες μας. Παντού γύρω μας χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό, για την μετακίνηση, για την θέρμανση, για την ψύξη, για την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο ίντερνετ, ακόμα και για όλες τις οικιακές εργασίες.

Αν και υπάρχουν πολλών ειδών ενέργειες, χρησιμοποιούμε περισσότερο την ηλεκτρική, διότι είναι μια «καθαρή» ενέργεια και οι συσκευές της χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό απόδοσης.

Πώς, όμως, έρχεται η ηλεκτρική ενέργεια μέχρι τις συσκευές που χρησιμοποιούμε εμείς καθημερινά; Ξεκινάει από τους σταθμούς παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ (πλέον υπάρχουν και ιδιώτες παραγωγοί ρεύματος,με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες) και μέσω των γραμμών μεταφοράς (οι γραμμές μεταφοράς μπορεί να είναι εναέριες,υπόγειες και υποθαλάσσιες) φτάνει στην ηλεκτρολογική μας εγκατάσταση .

Τι είναι οι ηλεκτρολογιές εγκατάστασεις; Όταν μιλάμε για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εννοούμε τις γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας εντός και εκτός ενός κτίσματος. Οι εγκαταστάσεις χωρίζονται ανάλογα με την τοποθεσία τους σε:

Εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις : πρόκειται για τις εγκαταστάσεις των οικιών, των βιομηχανιών και των καταστημάτων.
Υπαίθριες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: πρόκειται για τις εγκαταστάσεις που γίνονται στους εξωτερικούς χώρους (κήπους, δημόσιους χώρους και φωτισμούς κτλ) και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι αγωγοί είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες.

Μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να είναι οικονομική, καλαίσθητη και το βασικότερο να είναι ασφαλής, γιατί μπορεί το ηλεκτρικό ρεύμα να μας χαρίζει μεγάλη άνεση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και πολύ επικίνδυνο.

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, λοιπόν, πρέπει να μελετώνται από τον αντίστοιχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, η μελέτη να εφαρμόζεται από διαπιστευμένο εγκαταστάτη και πάνω από όλα να υπακούει στους σύγχρονους νόμους και πρότυπα. Με τον όρο πρότυπα εννοούμε τα έγγραφα, τα οποία περιέχουν τις τεχνικές προδιαγραφές, ορισμούς και άλλα κριτήρια, που χρησιμοποιούνται ως κανόνες κατά την διάρκεια της κατασκευής. Τα πρότυπα διασφαλίζουν να είναι τα υλικά και το είδος της εγκατάστασης κατάλληλα για τον σκοπό, τον οποίο προορίζονται, καθώς επίσης φροντίζουν να διατηρείται η μέγιστη ασφάλεια τόσο από την πλευρά του χρήστη, όσο και του εγκαταστάτη.

Στην Ελλάδα μέχρι το 2006 οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υπάκουαν στον ΚΕΗΕ ( ήταν κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων). Από το 2006 έως και σήμερα εφαρμόζεται ο το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384, ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στους δυο κανονισμούς παρατηρούνται στον τομέα της ασφάλειας.

Συγκεκριμένα ο ΕΛΟΤ HD 384 στοχεύει στην αποφυγή κινδύνων που θα μπορούσαν να συμβούν είτε στα άτομα είτε στα οικόσιτα ζώα είτε στα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στις περιοχές των εγκαταστάσεων. Τι κίνδυνοι θα μπορούσαν να συμβούν; Από ένα απλό βραχυκύκλωμα, έως ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Κλείνοντας να υπενθυμίσουμε ότι δεν πρέπει ποτέ οι άνθρωποι που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις να ασχολούνται με ηλεκτρολογικά ζητήματα γιατί θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τη δική τους και των άλλων.

ΒΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ