RSS Twitter Delicious

Menu

Η υπηρεσία είναι ένας οικονομικός όρος που αναφέρεται στη φύση του αυτό στοιχεία που παρέχονται από τριτοβάθμια κατασκευαστικές εταιρείες, δηλαδή οργανώσεις που δεν προσφέρουν κάποιο υλικό προϊόν, φυσικά ή μεταποιημένα γεωργικά π.χ., χειροτεχνίας ή μεταποίησης των προϊόντων, αλλά και την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Αυτές οι περιορισμένες λύσεις που προσφέρονται από ειδικούς, καθώς και επειδή η λειτουργική διοργανώνονται π.χ. διαφημιστικά, ενημερωτικά, την κατασκευή, την τροφοδοσία και τον καθαρισμό, real-estate, μεταφορές, τον τουρισμό, την οικονομική, την ευεξία, κ.λπ., καθώς και όλες τις συναλλαγές στα σημεία χονδρικής διανομής και κατάλογος εμπόριο. Αυτοί οι τύποι των λύσεων αποτελούν το επόμενο ουσιαστικό ομάδα χρηματοοικονομικών προϊόντων μετά από τα υλικά αγαθά.

Διαζύγια στην Αθήνα Αρχικά πρέπει να αποκριθούμε στην ανησυχία εάν το ζεύγος θα πάει ή όχι σε έναν συναινετικό χωρισμό ή σε μια αποσύνθεση adversarial. Ο συναινετικός χωρισμός και διαζύγιο ή ο χωρισμός είναι γρηγορότερη και φτηνότερη διαδικασία του νόμου, λόγω αυτής της φιλικότητας προς το χρήστη που συνδέεται με τη διαδικασία και να ξεφορτωθεί το 2$ο από την ακρόαση ακρόασης πριν από την εδαφικά ικανή πρώτη -πρώτη περίπτωση, εντούτοις, απαιτεί τη σύμβαση και των γεγονότων στη συναινετική ποιότητα όλα σχετικά με τις δυσκολίες μεταξύ όλων τους και επίσης τη συναινετική ποιότητα αυτής της σχέσης στην Αθήνα. Το διαζύγιο περιλαμβάνει τη διάλυση δύο μέσων της σχέσης: η διάλυση της σχέσης που τινάζεται από τις ισχυρές περιπτώσεις που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της συζυγικής συγκατοίκησης και καθιστούν ανυπόφορη την περαιτέρω παρουσία που συνδέθηκε με τις λειτουργίες πρόσθετα τη διάλυση για τη σχέση επειδή δισδιάστατη.

Καρδοχειρουργος είναι ο επιστήμονας γιατρός που έχει την δυνατότητα να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις, ο κερδιοχειρουργός αυτός είναι απο τους καλύτερους στην Ελλάδα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του για περισσότερες πληροφορίες στην καρδιοχειρουργική.

Υπηρεσίες στο Internet

 

N Sklavos

 AboutPublicationsAwards & RecognitionR&D ActivitiesTeachingMembershipSpecial SessionsIEEE GOLD
 
"Information Security Journal: A Global Perspective"


Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και η ηλεκτρική ενέργεια: Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας και θεμέλιο λίθο σε όλες τις ασχολίες μας. Παντού γύρω μας χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό, για την μετακίνηση, για την θέρμανση, για την ψύξη, για την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο ίντερνετ, ακόμα και για όλες τις οικιακές εργασίες.

Αν και υπάρχουν πολλών ειδών ενέργειες, χρησιμοποιούμε περισσότερο την ηλεκτρική, διότι είναι μια «καθαρή» ενέργεια και οι συσκευές της χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό απόδοσης.

Πώς, όμως, έρχεται η ηλεκτρική ενέργεια μέχρι τις συσκευές που χρησιμοποιούμε εμείς καθημερινά; Ξεκινάει από τους σταθμούς παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ (πλέον υπάρχουν και ιδιώτες παραγωγοί ρεύματος,με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες) και μέσω των γραμμών μεταφοράς (οι γραμμές μεταφοράς μπορεί να είναι εναέριες,υπόγειες και υποθαλάσσιες) φτάνει στην ηλεκτρολογική μας εγκατάσταση .

Τι είναι οι ηλεκτρολογιές εγκατάστασεις; Όταν μιλάμε για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εννοούμε τις γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας εντός και εκτός ενός κτίσματος. Οι εγκαταστάσεις χωρίζονται ανάλογα με την τοποθεσία τους σε:

Εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις : πρόκειται για τις εγκαταστάσεις των οικιών, των βιομηχανιών και των καταστημάτων.
Υπαίθριες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: πρόκειται για τις εγκαταστάσεις που γίνονται στους εξωτερικούς χώρους (κήπους, δημόσιους χώρους και φωτισμούς κτλ) και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι αγωγοί είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες.

Μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να είναι οικονομική, καλαίσθητη και το βασικότερο να είναι ασφαλής, γιατί μπορεί το ηλεκτρικό ρεύμα να μας χαρίζει μεγάλη άνεση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και πολύ επικίνδυνο.

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, λοιπόν, πρέπει να μελετώνται από τον αντίστοιχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, η μελέτη να εφαρμόζεται από διαπιστευμένο εγκαταστάτη και πάνω από όλα να υπακούει στους σύγχρονους νόμους και πρότυπα. Με τον όρο πρότυπα εννοούμε τα έγγραφα, τα οποία περιέχουν τις τεχνικές προδιαγραφές, ορισμούς και άλλα κριτήρια, που χρησιμοποιούνται ως κανόνες κατά την διάρκεια της κατασκευής. Τα πρότυπα διασφαλίζουν να είναι τα υλικά και το είδος της εγκατάστασης κατάλληλα για τον σκοπό, τον οποίο προορίζονται, καθώς επίσης φροντίζουν να διατηρείται η μέγιστη ασφάλεια τόσο από την πλευρά του χρήστη, όσο και του εγκαταστάτη.

Στην Ελλάδα μέχρι το 2006 οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υπάκουαν στον ΚΕΗΕ ( ήταν κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων). Από το 2006 έως και σήμερα εφαρμόζεται ο το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384, ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στους δυο κανονισμούς παρατηρούνται στον τομέα της ασφάλειας.

Συγκεκριμένα ο ΕΛΟΤ HD 384 στοχεύει στην αποφυγή κινδύνων που θα μπορούσαν να συμβούν είτε στα άτομα είτε στα οικόσιτα ζώα είτε στα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στις περιοχές των εγκαταστάσεων. Τι κίνδυνοι θα μπορούσαν να συμβούν; Από ένα απλό βραχυκύκλωμα, έως ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Κλείνοντας να υπενθυμίσουμε ότι δεν πρέπει ποτέ οι άνθρωποι που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις να ασχολούνται με ηλεκτρολογικά ζητήματα γιατί θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τη δική τους και των άλλων.

 


Wireless Security & Cryptography

 Read the book review from IEEE Communications 9, September 2013.

[Book Webpage]  [Book Cover]